ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตลาดนัดแนะแนว

วันนี้ (19 กันยายน 2562) โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดแนะแนว เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เชิญสถาบันอุดมศึกษามาจากหลายสถาบัน เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นต้น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: