ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หยุดเรียน (ต้อนรับพระสันตะปาปา)

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
พฤ. 21 พ.ย. 2562 ถึง ศ. 22 พ.ย. 2562
หยุดเรียน (ต้อนรับพระสันตะปาปา)

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง