ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลกีฬาฟุตซอล

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

โครงการคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอลเพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ BMA FUTSAL 2019 รอบระดับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ผลการแข่งขัน    ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และผ่านการคัดเลือก 11 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

        1. เด็กชายเศรษฐา           สีดาชมพู                   ม.2/2

        2. เด็กชายพีรเกียติ          ไพรศักดาสกุล            ม.1/1

        3.  เด็กชายประวิทย์        โอ่วเจริญ                    ม.1/2

        4.  เด็กชายอภิชาติ          นามราช                     ป.6/1

        5.  เด็กชายศุภกฤต          ดีเจริญ                      ป.6/2

        6.  เด็กชายพสุพนธ์          อากาศ                     ป.6/2

        7.  เด็กชายณัฐชนน         ศรีเมธิยานนท์            ป.6/3

        8.  เด็กชายพัชรพล          อัมพร                       ป.6/3

        9. เด็กชายนพเก้า            บูรณะอมร                  ป.6/3

        10. เด็กชายอาชวิน          หมื่นศรี                     ป.5/1

        11. เด็กชายเจริญโชค       เอกร่าเริงแสน          ป.5/2

        คุณครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา ตัวแทนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รอบระดับกรุงเทพมหานคร คุณครูณชนน วิไลวงษ์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: