ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 14 ส.ค. 2563
07.45 น.
มิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
โบสถ์
จิตตาภิบาล

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง