ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี 2560

การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 2560 นักเรียนที่ส่งผลงานและได้รับรางวัล ชนะเลิศ  คือ  นายกันต์ธีร์   ธีรวโรภาส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: