ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/63 ป.1 - ม.6

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 28 ส.ค. 2563 ถึง พ. 2 ก.ย. 2563
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/63 ป.1 - ม.6
วิชาการ

วันสอบ

ชั้น ป.1-ป.6สอบ วันอังคารที่ 1 และวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
ชั้น ม.1-ม.6สอบ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม, วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม และวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

 

วันหยุด

ชั้น ป.1-ป.6หยุด วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม และวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียน)
ชั้น ม.1-ม.6หยุด วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 (วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน เรียน)

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง