ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรม Open House

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม Open House เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานความสามารถของนักเรียน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมงาน และการจัดการเรียนการสอน แผนกอนุบาลเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: