ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันพ่อแห่งชาติ

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา กิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรมทางศาสนา การถวายราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 การแสดงบนเวทีจากนักเรียน การมอบดอกพุทธรักษาแด่คุณพ่อ การเล่นเกมร่วมกันระหว่างพ่อลูก และการระบายสีตุ๊กตา ถุงผ้าของที่ระลึก งานในวันนั้นมีคุณพ่อมาร่วมงานประมาณ 450 คน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: