ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: พค.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พ. 2 พ.ค. 2561 ถึง อ. 8 พ.ค. 2561 ตลอดวัน อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ค่ายบ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม ฝ่ายกิจการนักเรียน อภิชยมินทร์ อัครปิ่นปิยานุภาพ
พฤ. 10 พ.ค. 2561 ถึง ศ. 11 พ.ค. 2561 ตลอดวัน อบรมครูและบุคลากร โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนกุหลาบวิทยา ธันย์สุตา กิตติ์จรัสโกศล
อ. 15 พ.ค. 2561 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุหลาบวิทยา
อ. 15 พ.ค. 2561 - กิจกรรมประชุมนักเรียน โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
พ. 23 พ.ค. 2561 8.00 - 8.30 พิธีติดเข็ม ม.4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
พ. 23 พ.ค. 2561 8.00-9.00 มิสซาเปิดปีการศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
พ. 23 พ.ค. 2561 8.00-8.50 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา2561 เวทีใหญ่ ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
พฤ. 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน ปรียารัตน์ ศรจันทร์
ศ. 25 พ.ค. 2561 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ฝ่ายบริหารทั่วไป วิชัย ธนูสิงห์
อ. 29 พ.ค. 2561 ตลอดวัน หยุด วันวิสาขบูชา