ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: พย.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
พฤ. 1 พ.ย. 2561 ถึง พฤ. 15 พ.ย. 2561 งาน Project Approach โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
ศ. 9 พ.ย. 2561 ตลอดวัน กีฬาสี โรงเรียนกุหลาบวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา วิไลวรรณ โพธินิล
พฤ. 15 พ.ย. 2561 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
พฤ. 22 พ.ย. 2561 8:30-10:00 ลอยกระทง โรงเรียนกุหลาบวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สัจกร ขำแก้ว
ศ. 23 พ.ย. 2561 ถึง พ. 28 พ.ย. 2561 ม.4-ม.6 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาการ อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ศ. 30 พ.ย. 2561 งาน Open House โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน