ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม: กค.61

Primary tabs

วันจัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม สถานที่จัด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ส. 7 ก.ค. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
จ. 9 ก.ค. 2561 ถึง ศ. 20 ก.ค. 2561 งานวรรณกรรมนิทานเป็นฐาน โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
ศ. 13 ก.ค. 2561 งานศาสนสัมพันธ์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานจิตตาภิบาล ฝ่ายปฐมวัย อลงกรณ์ เข้มตระกูล
ส. 14 ก.ค. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
พ. 18 ก.ค. 2561 ถึง พ. 25 ก.ค. 2561 ตลอดวัน อบรมเรื่องภัยยาเสพติด จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนกุหลาบวิทยา กิจการนักเรียน อภิชยมินทร์ อัครปิ่นปิยานุภาพ
พ. 18 ก.ค. 2561 อบรมเพิ่มพูนความรู้ ครูคำสอน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ฝ่ายจิตตาภิบาล ปิยนันท์ รัตนอุดม
ศ. 20 ก.ค. 2561 ถึง พ. 25 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคป.1-ม.3 อัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
ส. 21 ก.ค. 2561 เรียนเสริมวันเสาร์
จ. 23 ก.ค. 2561 ถึง ศ. 27 ก.ค. 2561 งานนิเทศภายในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา งานนิเทศ ฝ่ายปฐมวัย เจริญ เอกร่าเริงแสน
พฤ. 26 ก.ค. 2561 8:30-11:30 แห่เทียนจำนำพรรษา วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรณธิยา เสริมทอง
ศ. 27 ก.ค. 2561 ตลอดวัน หยุด วันอาสาฬหบูชา
จ. 30 ก.ค. 2561 ตลอดวัน หยุด ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ